210 3312165 - 68 | Δευ - Παρ 08:00 - 16:00 info@nasiopoulos-textiles.gr

Πολιτική Απορρήτου

Εισαγωγή

Με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας ή / και τις υπηρεσίες μας, αποδέχεστε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όπως περιγράφεται στην πολιτική απορρήτου. Σε αυτήν την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, περιγράφεται από τους διαχειριστές του Ιστότοπου www.nasiopoulos-textiles.gr/test ο τρόπος χρήσης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών μέσω διαδραστικών δυνατοτήτων ή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ – GDPR) 2016/679. Η συγκεκριμένη Πολιτική Ιδιωτικότητας υπόκειται στην τρέχουσα νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και δεν έχει ισχύ για οποιαδήποτε άλλα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δεδομένων που έχουν συγκεντρωθεί εκτός σύνδεσης (offline) ή δεδομένων που συλλέγουν τρίτοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) από ιστοσελίδες που συνδέονται με το www.nasiopoulos-textiles.gr/test (για παράδειγμα μέσω links σε τρίτους), αλλά δεν ελέγχονται από αυτό. Ως εκ τούτου ο παρών Ιστότοπος δεν ευθύνεται για τους Όρους Προστασίας Ιδιωτικότητας ή/και Προσωπικών Δεδομένων που ακολουθούν οι άλλοι ιστότοποι. Η πολιτική απρρήτου δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@nasiopoulos-textiles.gr/test, εάν έχετε κάποια απορία ή προβλήματα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας και με μεγάλη χαρά θα σας βοηθήσουμε.
Το www.nasiopoulos-textiles.gr/test είναι σε διαδικασία συμμόρφωσης με τον κανονισμό του GDPR.

Περιεχόμενα

 1. Ορισμοί που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου
 2. Αρχές της προστασίας των δεδομένων που ακολουθούμε
 3. Ποια δικαιώματα έχετε σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας
 4. Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε σχετικά με σας
 5. Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας
 6. Ποιος άλλος έχει πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα
 7. Πως ασφαλίζουμε τα δεδομένα σας
 8. Πληροφορίες σχετικά με τα cookies

Ορισμοί

Προσωπικά Δεδομένα – Σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ.1 ως προσωπικά δεδομένα περιγράφεται “κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου”.
Επεξεργασία – Αντίστοιχα για την επεξεργασία σύμφωνα με το Άρθρο 4 παρ. 2 νοείται: “κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή”.
Υποκείμενο Δεδομένων – ένα φυσικό πρόσωπο του οποίου τα προσωπικά δεδομένα είναι υπό επεξεργασία.
Παιδί – ένα φυσικό πρόσωπο κάτω των 16 χρονών.
Εμείς/ εμεις  – ο Ιστότοπος sensyle.com

Αρχές προστασίας δεδομένων

Υποσχόμαστε να ακολουθούμε τις παρακάτω αρχές προστασίας δεδομένων:

 • Η επεξεργασία είναι νόμιμη, δίκαιη, διαφανής. Οι ενέργειες επεξεργασίας μας είναι νόμιμες. Πάντα σεβόμαστε τα δικαιώματα σας πριν επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα. Θα σας προσφέρουμε τις πληροφορίες που θα επεξεργαστούμε εφόσον μας το ζητήσετε.
 • Η επεξεργασία περιορίζεται στον σκοπό. Οι ενέργειες επεξεργασίας μας ταιριάζουν με τον σκοπό για τον οποίο τα προσωπικά δεδομένα μαζεύτηκαν.
 • Η επεξεργασία γίνεται με τα λιγότερα δυνατόν δεδομένα. Εμείς μαζεύουμε μόνο και επεξεργαζόμαστε το λιγότερο πλήθος προσωπικών δεδομένων για κάθε σκοπό.
 • Η επεξεργασία είναι περιορισμένη σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Δεν πρόκειται να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας περισσότερο από όσο χρειάζεται.
 • Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιβεβαιώσουμε την ακρίβεια των δεδομένων.
 • Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για να επιβεβαιώσουμε την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των δεδομένων.

Τα δικαιώματα για τα δεδομένα του υποκειμένου

Σεβόμαστε και δέσμευσή μας είναι να ικανοποιούμε στο βαθμό του εφικτού και του νόμιμου τα δικαιώματα του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο III του ΓΚΠΔ/GDPR 2016/679. Ενδεικτικά το υποκείμενο των δεδομένων έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

 1. Δικαίωμα στην πληροφόρηση – έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε εάν τα προσωπικά σας δεδομένα επεξεργάζονται, ποια δεδομένα μαζεύονται, από που έχουν μαζευτεί και γιατί και από ποιόν επεξεργάζεται.
 2. Δικαίωμα στην πρόσβαση – έχετε το δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα που μαζεύετε απο / για εσάς. Αυτό περιέχει το δικαίωμα να αιτηθείτε και να αποκτήσετε ένα αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που έχετε μαζέψει.
 3. Δικαίωμα στην διόρθωση – έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε την διόρθωση ή την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας τα οποία είναι λανθασμένα ή ανολοκλήρωτα.
 4. Δικαίωμα στην λήθη – σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από τα αρχεία μας.
 5. Δικαίωμα στην απαγόρευση στην επεξεργασία – όταν είναι εφαρμόσιμο σε μερικές περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να εμποδίσετε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.
 6. Δικαίωμα στην άρνηση στην επεξεργασία – σε μερικές περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αρνηθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, για παράδειγμα στην περίπτωση που γίνονται απευθείας ενέργειας marketing.
 7. Δικαίωμα στην άρνηση σε αυτόματη επεξεργασία – έχετε το δικαίωμα να αρνείστε την αυτόματη επεξεργασία, συμπεριλαμβάνομένου της δημιουργίας προφίλ, και να μην είναι υποκείμενο απόφασης βασισμένο σε αυτόματη επεξεργασία. Αυτό το δικαίωμα μπορείτε να το εξασκείται όταν υπάρχει ένα αποτέλεσμα της δημιουργίας προφίλ το οποίο δημιουργεί νομικές επιπτώσεις σχετικά με εσάς ή σας επηρεάζουν πάρα πολύ.
 8. Δικαίωμα στην φορητότητα των δεδομένων – έχετε το δικαίωμα να αποκτήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή όπως την διαβάζει η μηχανή (machine-readable format) ή εαν είναι εφικτό, σαν απευθείας μεταφορά από τον ένα επεξεργαστή στον άλλο.
 9. Δικαίωμα στην υποβολή ένστασης – στην περίπτωση στην οποία αρνηθούμε το αίτημα σας σύμφωνα με
  με το δικαίωμα στην πρόσβαση, θα σας προμηθεύσουμε με την αιτιολόγηση που προβήκαμε σε αυτή την ενέργεια. Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπου με τον οποίο έχουμε χειριστεί το αίτημα σας παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.
 10. Δικαίωμα για βοήθεια από την εποπτική αρχή – έχετε το δικαίωμα για να ζητήσετε βοήθεια από την εποπτική αρχή για άλλες νομικές διεξόδους όπως απαίτηση για αποζημίωση.
 11. Δικαίωμα στην απόσυρση της αποδοχής – έχετε δικαίωμα να αποσύρετε οποιοδήποτε αποδοχή έχετε κάνει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας.

Δεδομένα που μαζεύουμε

Πληροφορίες που μαζεύουμε αυτόματα από εσάς
Αφορά φυσικά πρόσωπα τα οποία πραγματοποιούν μία επίσκεψη στον ιστότοπο του re-shape.gr. Για αυτή την κατηγορία χρηστών το re-shape.gr καθώς δεν έχει κάποια σκοπιμότητα στην συλλογή προσωπικών δεδομένων όπως το email ή το όνομα, λαμβάνει όλα τα δυνατά μέσα ώστε περιορίζει τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων τους. Οι πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνουν πληροφορίες που αποθηκεύονται αυτόματα από τα cookies ή/και άλλα εργαλεία. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι ένα μοναδικό ID με σκοπό να μπορεί να αναγνωριστεί ως μοναδική η επίσκεψή σας ή/και πληροφορίες σχετικές με τη συσκευή από την οποία πλοηγείστε (π.χ. μέγεθος οθόνης). Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται κυρίως για την βελτίωση της εμπειρίας εξυπηρέτησης σας.

Πληροφορίες δημόσια διαθέσιμες

Μπορούμε να συλλέξουμε ή να παραπέμψουμε εφόσον θεωρήσουμε σκόπιμο τις πληροφορίες για εσάς οι οποίες είναι δημόσια διαθέσιμες. Ενδέχεται να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για επιπρόσθετες υποχρεώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται στο παρόν κείμενο, αλλά είναι συμβατά με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεχθεί. Για να γίνει αυτό, θα σιγουρευτούμε ότι:

 • η σχέση που υπάρχει μεταξύ των σκοπών, του περιεχομένου και την φύση των Προσωπικών Δεδομένων είναι κατάλληλη για περαιτέρω Επεξεργασία,
 • η περαιτέρω επεξεργασία δεν πρόκειται να επηρεάσει τα συμφέροντα και τις ελευθερίες σας και
 • θα υπάρχει η κατάλληλη διασφάλιση για την επεξεργασία.

Σε περιπτώσεις που απαιτηθεί περαιτέρω Επεξεργασία και θα ενημερωθείτε για τους σκοπούς της και θα μπορεί να αντιταχθεί τε σε αυτήν εφόσον το επιτρέπει ο νόμος.

Πως χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα έτσι ώστε:

 • να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε εσάς, την προσφορά σε εσάς με υπηρεσίες τις οποίες έχετε ζητήσει, την προσφορά σε σας με προωθητικές ενέργειες κατά το αίτημα σας και την επικοινωνία με εσάς σε σχέση με αυτές τις υπηρεσίες, επικοινωνία και διάδραση μαζί σας, και ενημέρωση σας με τις αλλαγές για οποιοδήποτε υπηρεσία.
 • να ενισχύσουμε την εμπειρία εξυπηρέτησης σας με εμάς.
 • να εκπληρώσουμε μια υποχρέωση λόγω ενός νόμου ή συμβολαίου

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση νόμιμων μέσων και / η με την συγκατάθεση σας.

Όταν πρόκειται να συνταχτεί ένα συμβόλαιο ή να εκπληρωθούν υποχρεώσεις ενός συμβολαίου, Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

 • για να σας πιστοποιήσουμε –  αναγνωρίσουμε,
 • για να σας προσφέρουμε μια υπηρεσία,
 • για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε για πωλήσεις είτε για να σας τιμολογήσουμε.

Με βάση ενός νομικού ενδιαφέροντος, Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω λόγους:

 • για να σας στείλουμε προσωποποιημένες προσφορές,
 • για να διαχειριστούμε και να αναλύσουμε την πελατειακή βάση μας (την αγοραστική συμπεριφορά και ιστορία) με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα, η ποικιλία, και η διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται / διατίθονται,
 • για να διενεργήσουμε ερωτηματολόγια σχετικά με την ικανοποίηση των πελατών,

Εφόσον δεν μας έχετε ενημερώσει ανάλογα, θεωρούμε ότι η προσφορά υπηρεσιών την οποία είναι όμοια ή ίδια με την αγοραστική ιστορία σας / την συμπεριφορά πλοήγησης στην ιστοσελίδα είναι στα νόμιμα ενδιαφέροντα μας.

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά Δεδομένα σας έτσι ώστε να ικανοποιήσουμε την υποχρέωση που δημιουργείται από τον Νόμο και / η χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για επιλογές που προσφέρονται από τον Νόμο. Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε ανώνυμα τα προσωπικά δεδομένα σας που συλλέγουμε και να τα χρησιμοποιήσουμε.Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα εκτός της Πολιτικής μας μόνο όταν είναι ανώνυμα. Αποθηκεύουμε τις πληροφορίες με τις χρεώσεις σας και άλλες πληροφορίες που συλλέγονται για εσάς εφόσον χρειάζονται για λογιστικούς λόγους ή για υποχρεώσεις που διέπουν από το Νόμο, αλλά όχι παραπάνω από 5 χρόνια.

Μπορεί να επεξεργαστούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας για επιπρόσθετες υποχρεώσεις οι οποίες δεν αναφέρονται εδώ, αλλά είναι συμβατά με τον αρχικό σκοπό για τον οποίο είχαν συλλεχθεί. Για να γίνει αυτό, θα σιγουρευτούμε ότι:

 • η σχέση που υπάρχει μεταξύ των σκοπών, του περιεχομένου και την φύση των Προσωπικών Δεδομένων είναι κατάλληλη για περαιτέρω Επεξεργασία,
 • η περαιτέρω Επεξεργασία δεν πρόκειται να επηρεάσει τα συμφέροντα σας και
 • θα υπάρχει η κατάλληλη διασφάλιση για την Επεξεργασία.

Θα σας ενημερώσουμε για κάποια περαιτέρω Επεξεργασία και σκοπούς.

Φόρμες επικοινωνίας

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποκρυπτογραφείται από τους τοπικούς μας υπολογιστές και συσκευές.

Συλλογή δεδομένων από Τρίτους

Δεν μοιραζόμαστε τα Προσωπικά Δεδομένα σας με τρίτους.

Οι συνεργάτες μας που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας:

 • Κανείς

Οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες:

 • Κανείς

Συνδεόμενα Τρίτα Μέρη:

 • Google Analytics: Επιτρέπουμε μέσω τεχνολογίας script στην υπηρεσία Google Analytics να συλλέγει δεδομένα που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας. Με σκοπό τη διασφάλιση του απορρήτου των χρηστών μας χρησιμοποιούμε όλα τα τεχνικά μέσα που μας διαθέτει η υπηρεσία ώστε να περιορίσουμε τα δεδομένα τα οποία συλλέγονται μέσα από τη διαδικασία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό έχουμε τροποποιήσει κατάλληλα τον κώδικά της υπηρεσίας για την ανωνυμοποίηση των IP των χρηστών μας. Επίσης, έχουμε ρυθμίσει στο ελάχιστο όλες τις ρυθμίσεις που παρέχονται από τη Google ως προς τη διατήρηση των δεδομένων (Data retention) και έχουμε απενεργοποιήσει την εκ νέου ενεργοποίηση του χρονικού διαστήματος διατήρησης δεδομένων (reset on new activity). Επιπλέον, δεν έχουμε επιλέξει την επιλογή δημιουργίας User-ID για τους χρήστες μας, όπως επίσης έχουμε απενεργοποιημένες τις επιλογές που θα επέτρεπαν τη συλλογή δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς μέσω των υπηρεσιών της Google.

Συνεργαζόμαστε μόνο με συνεργάτες που είναι ικανοί να διασφαλίσουν ικανοποιητικό επίπεδο ασφαλείας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αποκαλύπτουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε Τρίτα Μέρη ή σε Δημόσιους Φορείς όταν είμαστε Νομικά υποχρεωμένοι να το κάνουμε.

Πως διασφαλίζουμε τα δεδομένα σας

Κάνουμε ότι καλύτερο μπορούμε για να διαφυλάξουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας ασφαλή.  Χρησιμοποιούμε ασφαλή πρωτόκολλα για την επικοινωνία και την μεταφορά των δεδομένων (όπως το HTTPS). Χρησιμοποιούμε ανωνυμοποίηση (anonymising ) και διαδικασία ψευδωνύμου ( pseudonymising ) όπου χρειάζεται. Παρακολουθούμε τα συστήματα μας για πιθανά τρωτά σημεία και επιθέσεις. Χρησιμοποιούμε λογισμικό για την προστασία της ιστοσελίδας και του server.

Εάν και προσπαθούμε όσο μπορούμε καλύτερα δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών. παρόλα αυτά, υποσχόμαστε να ενημερώνουμε τις αρμόδιες αρχές για κάποια πιθανή παραβίαση δεδομένων. Επίσης θα σας ενημερώσουμε εάν υπάρχει απειλή για τα δικαιώματα σας ή τα ενδιαφέροντα σας. Θα κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν να κάνουμε για να αποτρέψουμε  μια παραβίαση δεδομένων και να βοηθήσουμε τις αρχές εάν υπάρχουν κάποιες ανάλογες παραβιάσεις.

Εάν έχετε λογαριασμό μαζί μας, σημειώστε ότι πρέπει να κρατάτε το όνομα χρήστη ( username) και κωδικό (password) μυστικά.

Παιδιά

Δεν σκοπεύουμε να μαζεύουμε επίτηδες ή εν γνώση μας πληροφορίες από παιδιά. Δεν στοχεύουμε παιδιά με τις υπηρεσίες μας.

Cookies και άλλες τεχνολογίες που χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε cookies και / ή παρόμοιες τεχνολογίες για να αναλύσουμε την συμπεριφορά πελάτη, να διαχειριστούμε το site, να εντοπίσουμε τις κινήσεις των χρηστών, και για να συλλέξουμε πληροφορίες για τους χρήστες. Αυτό γίνεται για να προσωποποιήσουμε και να ενισχύσουμε την εξυπηρέτηση σας και την καλή εμπειρία με εμάς.

Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που αποθηκεύεται στον υπολογιστή σας. Τα Cookies αποθηκεύουν πληροφορίες που χρησιμοποιούνται στο να βοηθήσουν τις ιστοσελίδες να λειτουργήσουν. Μόνο εμείς έχουμε πρόσβαση στα cookies που δημιουργούνται από την ιστοσελίδα μας. Μπορείτε να ελέγξετε τα cookies σας στο επίπεδο του browser. Επιλέγοντας να απενεργοποιήσετε τα cookies μπορεί να καθυστερήσει την χρήση μερικών ενεργειών.

Χρησιμοποιούμε cookies για τους παρακάτω λόγους:

 • Υποχρεωτικά cookies – αυτά τα cookies είναι υποχρεωτικά για εσάς  για να κάνετε χρήση μερικών σημαντικών ενεργειών στην ιστοσελίδα μας, όπως να συνδεθείτε σε αυτό. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν καμία προσωπική πληροφορία.
 • Λειτουργικά cookies – αυτά τα cookies προσφέρουν λειτουργικότητα τα οποία κάνουν την χρήση των υπηρεσιών μας πιο βολική και κάνουν την προσφορά των προσωπικών χαρακτηριστικών και επιλογών δυνατή. Για παράδειγμα, μπορούν να θυμηθούν το όνομα σας και το email σε φόρμες σχολιασμών και δεν χρειάζεται να περάσετε ξανά αυτές τις πληροφορίες την επόμενη φορά που θα σχολιάσετε.
 • Analytics cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να εντοπίσουν την χρήση και την αποδοτικότητα της ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών.
 • Διαφημιστικά cookies – αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μεταδώσουν διαφημίσεις οι οποίες σχετίζονται με εσάς και τα ενδιαφέροντα σας. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται για να περιορίσουν τον αριθμό των επαναλήψεων που βλέπετε μια διαφήμιση. Συνήθως βρίσκονται στην ιστοσελίδα από διαφημιστικά δίκτυα με την συγκατάθεση του διαχειριστή της ιστοσελίδας. Αυτά τα  cookies θυμούνται ότι έχετε επισκεφτεί την ιστοσελίδα και αυτές τις πληροφορίες μοιράζονται με άλλους οργανισμούς όπως οι διαφημιστές. Συχνά τα στοχευμένα ή διαφημιστικά  cookies συνδέονται με το την λειτουργικότητα της ιστοσελίδας που προσφέρεται από τον άλλο οργανισμό.

Μπορείτε να αφαιρέσετε τα cookies που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας μέσω των ρυθμίσεων στο browser σας. Εναλλακτικά, μπορείτε να ελέγξετε κάποια από τα cookies 3ων μερών με την χρήση μιας πλατφόρμας που διασφαλίζει την ιδιωτικότητα όπως optout.aboutads.info ή youronlinechoices.com. Για περισσότερες πληροφορίες για τα cookies, επισκεφτείτε το allaboutcookies.org.

Χρησιμοποιούμε τα Google Analytics για να μετρήσουμε την επισκεψιμότητα στην ιστοσελίδα μας. Η Google έχει την δική της  Πολιτικής Απορρήτου την οποία μπορείτε να την δείτε  εδώ. Εάν θέλετε να αποτρέψετε την δυνατότητα να σας εντοπίζει το Google Analytics, επισκεφτείτε το Google Analytics opt-out page.

Αλλαγές σε αυτή την Πολιτική Απορρήτου

Έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου.
Η τελευταία αλλαγή έγινε στις 24/05/2018.

elΕλληνικά